19. apr Internetiturundus Eestis

Internetiturundus Eestis ei ole veel piisavalt laialt leidnud kasutamist, kuna Eesti ettevõtjatel puuduvad internetiturunduse kogemused.


Internetiturundus Eestis


Internetiturundus Eestis ei ole veel piisavalt laialt leidnud kasutamist, kuna Eesti ettevõtjatel puuduvad internetiturunduse kogemused, et internetiturundust efektiivselt rakendada.

Ühest küljest võib see olla tingitud sellest, et paljud ettevõtted ei kasuta internetti adekvaatselt ja järjekindlalt ning puudub internetiturunduse strateegia.

Eesti ettevõtjatel puuduvad teadmised otsingumootorite toimimise ja kasutamise kohta internetiturunduses ning selle mõjust kodulehe veebiliiklusele.  Otsingumootorit ei osata ära kasutada müügiks. Peamiselt teatakse bännerreklaami, e-maili kampaaniat ja kampaanialehtede valmistamist. Samas internetiturundus Eestis leiab enam kasutust ettevõtjate seas, kes peavad internetiturundust ekspordi arendamisel tähtsaks.

Internetiturunduse teenuse pakkujad peavad tähtsaks sihikindlust ja strateegilist lähenemist. Ilmselt riik peaks üles kutsuma ettevõtjaid senisest enam teadvustama internetiturundust, et need peaksid internetiturundust põhiliseks äritegevuse kanaliks.

Internetiturunduse pakkujad on seisukohal, et kodulehe loomisel tuleb alustada otsingumootoritele optimeerimisest (SEO) ja internetiturunduse aluseks on hea sisu ning kindlasti ka selle regulaarne uuendamine. Kodulehe optimeerimise juures on tähtis järjepidevus ja reaalsed ning mõõdetavad eesmärgid. Kindlasti tuleks otsingumootorites kõrgete kohtade saavutamiseks pöörduda tipptasemel spetsialistide poole, kes pakuvad SEO turundust  ehk kodulehe optimeerimist. Kõrgel tasemel tegelevad internetiturundusega mitmed agentuurid.

internetiturundus eestis
Diagramm: Eesti internetiturunduse võtmesõnad ja Google.ee otsingutulemused.

Siinkohal toome võrdluse internetiturunduse teenuste pakkujatest ja kodulehtede pingerea märksõnade põhjal Google.ee otsingumootoris. Google.ee on Eestis enim kasutust leidnud otsingumootor. Pingerea andmed on koostatud 19.04.2011 seisuga.


Eesti internetiturunduse märksõnad Google.ee Top 20


Märksõna ja internetiturunduse agentuuri positsioon otsingutulemuse pingereas:

  • "Internetiturundus" ja "internetiturunduse teenused"
internetiturundus internetiturunduse teenused google.ee top 2o

  • "Internetiturunduse koolitus" ja "internetiturunduse kogemused"
Internetiturunduse koolitus kogemused google.ee top 20

  • "SEO" ja "otsingumootoritele optimeerimine"
SEO otsingumootoritele optimeerimine google.ee top 20

  • "Otsingumootoriturundus" ja "kodulehe optimeerimine":


Eesti internetiturunduse agentuurid on valmis pakkuma tasemel internetiturundust, et internet poleks ettevõttete jaoks vaid kontaktandmete jagamiseks, vaid efektiivne turunduskanal toodete ja teenuste pakkumiseks.


Bookmark and Share

Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar