05. juuni Logo valmistamine

Kuidas toimub logo valmistamine? Mis on oluline? Millist infot läheb vaja?


Logo valmistamine


Logo valmistamine on disainiprotsess, millega luuakse terviklik kujutlus firma olemusest või toote omadustest, kergesti identifitseeritav ainuomane ning meeldejääv firma visuaalne pilt.

See kõlab nüüd päris keeruliselt, aga väljendab seda, mida logo valmistamine tähendab. Professionaalne logo ei ole mingi suvalises fondis tekst, mis ütleb, mis on firma nimi, vaid peab ettevõttest edasi andma pildi ning loomulikult meelde jääma kohe pärast esimest nägemist. Logo valmistamine on suuresti õnnestunud, kui kujundus on ainulaadne ja kergesti äratuntav ehk vaataja jõuab teatud seisukohale firma asjaolude kohta, ilma et ta peaks süvenema, mis teda sellisele seisukohale viis. Kui inimene teeb logo vaatamisest alateadlikud järeldused firma olemusest, siis selline spontaanne otsus kinnitab seda, et firmal on hea visuaal, mis nähtavasti on äratuntav ka järgmine kord. Et see kinnistub vaataja teadvuses. Otseloomulikult kõik logod ei saagi olla nö vau efektiga, küll aga saab selgelt eristuda.

Mida vajab logo valmistaja


Siinkohal olulised pidepunktid, mis aitavad disaineril saada infot logo valmistamiseks.

Tegelikult igasugune info firmast ei ole oluline, aga kujundajad peavad kindlasti teadma: millega see ettevõte konkreetselt tegeleb, kellele tuleb logo valmistada. Disainerile ei anna suurt midagi firma missioon või visiooni tekst. Vaja on teada: mis on valdkond, millised on tooted või teenused, kes on kliendid jt.

Info logo valmistamiseks


  1. Logo nimi. Logo nimi ei ole lihtsalt nimetus, vaid see on kindel tähemärkide rida, kus oluline on nii suur- kui väiketäht, kaldkiri, bold. Iga tähemärk on osa logo kujundusest. Seetõttu tuleks läbi mõelda, kuidas ma soovin oma logo nime kujutada/kirjutada.
  2. Logo stiil. Logodel on välja arenenud mitmed levinud logo stiilid. Kui te soovite täpselt stiili, siis tuleks seda tellimuses ära märkida. Samuti kirjeldage, milline võiks olla teie logo. Kuid kasulik on arvestada sellega, et disainer võib välja pakkuda veel parema idee. Kui on soov, et logo valmistatakse mõne kindla värviga, siis tuleks ka seda mainida. Värvide puhul on väga tähtis värvide mõju ja sobivus. Sama kehtib sümboolika kohta. Oluline on ka see, kuidas/kus te logo kasutate.
  3. Tegevusalad, äritegevus, ärimudel. Parem on kirjeldada millises valdkonnas ettevõte tegeleb, siis teab disainer seda arvestada. Kes on firma sihtrühm, kliendid. Kasuks tuleb, kui lühidalt lisate konkurendid, strateegia, eesmärgid. See võib sisaldada olulist infot, mis annab disainerile väärtuslikke vihjeid.
  4. Logo slogan ehk logo tagline. Sellega on nii, et slogan on vahel logo osa, kuid seda saab eemaldada juhul, kui see on logost eraldi, mitte kujunduse sees. Enamasti tellitakse logo ilma sloganita, kuna seda ei pea kohe olema; kui see muutub või seda pole veel välja mõeldud või kasutatakse mitut sloganit, sest siis saab mugavalt ja kiiresti muuta slogani tekste.
  5. Logo tellija veebilehe aadress, kuna kodulehel võib olla vajalikku teavet. Kui seda pole veel valmis, siis veebi loomisel tuleks arvestada kindlasti logo visuaaliga (eriti koloriit, sümbol, fondi stiil jt) enne, kui valmib firma veebileht. Logo tuleb luua enne kodulehe loomist või sama projektiga, mitte pärast kodulehte. Väga tihti on see vastupidi, et hädapärast tehakse koduleht valmis ja logo jäetakse kaugesse tulevikku. Loomulikult kahjustab see firma tegevust ja mainet, kui ettevõttel pole logo. Piltlikult on see umbes nii, et te ostate selga uued riided, aga käite ringi nägu must. Ühesõnaga, näotu lugu.

Logo kujundus tuleks valida eelkõige selle alusel, mitu korda on soov kujundust muuta. Kui tellija soovib kaasosalust ehk tahab võimalikult palju kaasa rääkida, siis tuleks selle järgi valida pakett, mis seda võimaldab. Samuti aitab vähendada töömahtu, kui logost on pilte.

Meie poolt valmistatud logo kontseptsioonid ei ole sama disaineri tehtud, et üks disainer pakub välja kümmekond pealiskaudset nn visandit, - väga sageli seda tehakse! Vaid meie iga disainer loob oma kontseptsiooni, mille alusel saadame erinevad lähenemised logo kujundamisel. Seega esimesed kavandid on juba üsna põhjalikult ettevalmistatud, läbi töötatud, kuid mille kujundamist saab edasi viimistleda. Enamasti on need kavandid sedavõrd viimistletud, et kliendil ei teki soovi midagi muuta. See tähendab, et juba kavandi esimene versioon ei ole kräpp (inglise crap), - konkurentsist tingitud suur kogus pealiskaudseid versioone, vaid need logo kontseptsioonid on väga tõsiselt võetavad tööd ehk peaaegu valmis logod. Sellega säästame teie aega ja logo viimistlemisel proovime jõuda kohe võimalikult kaugele.
Logo kontseptsioon tähendab seda, et see kavand on terviklik, välja joonistunud visuaalne kujutis. Mis on disaineri nägemus loodavast logost.
Esimesed kavandid saadame juba mõne päeva jooksul, mille hulgast saate välja valida sobiva kontseptsiooni ja lisada täiendused. Kuni lõpuks logo valmistamine on jõudnud faasi, kus te olete selle kinnitanud ning siis saadame teile logo valmisfailid, mida saate kõikjal kasutada.

Logo paketi saate valida siit: logodBookmark and Share

Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar