13. dets Positsioneerimine internetis

Positsioneerimine internetis, on märksõna asetamine otsingumootori märksõnaruumi.


Mida tähendab positsioneerimine internetis?


Positsioneerimine internetis, on märksõna asetamine otsingumootori märksõnaruumi, Google otsingumootori indekseeritud otsinguturu ruumi.

Niisiis käsitletakse positsioneerimise puhul teadmisi ja mälestusi märksõnade kohta kui otsija tunnetussüsteemi ühikuid, mis leiavad kontsentreeritud väljenduse märksõnade ja mäksõna fraaside nimetuste kujul.

Otsija psüühika on justkui andmepank, kus märksõnad on salvestatud süsteemipõhiselt ning erinevad tunnetusühikud on järjestatud lähtuvalt nende tunnetavatest omadustest, iseloomust, tarvitamisest, asjakohasusest jt.

Google on lihtsustanud otsija elu oluliselt Google Instant abil, kus sisestades tähti tekib automaatselt esmavalik iseloomulikest sõnadest või fraasidest, mille järjestus paikneb tarvitamise sagedusel ning relevantsemad kõigepealt. Google indekseerib märksõnad ja oluliseks järjestuse printsiibiks on indekseerimise süsteem.

Kui sisestada märksõna, kuvatakse valik nimetusi ja fraase ning kui me tähele paneme, on valdavaks printsiibiks teatud paremusjärjestus või tuntus. Liider omal alal esineb Google Instant loendis peaaegu alati selle alguses, esimese valikuna, kuid see ei pruugi olla parim valik.

Google Instant ehk "tunnetussüsteemis" on märksõnad paigutatud vastavalt nende relevantsusele ja asjakohasusele pingereas veel enne, kui otsija teeb oma valiku. Põhimõtteliselt ei pea inimene omama mälu - oma tunnetussüsteemi.

Kuivõrd valiku kriteeriume võib olla mitmeid, siis nii mõnigi otsija jaoks vähem teatud märksõna asub selles ja pingereas, mis korrigeerib teadmisi ja mälestusi, olulisemaks saab arvutimälu kui inimmälu süsteem. Kahtlemata on valdkonnad, kus Google pingerea ja inimmälu süsteemi vahel on suured käärid. Mitte sugugi kõik märksõnad ei jäädvustu sinna täpselt nii, nagu inimene neid teab või arvab et teab ja neid Google indekseerib. Toimub valikuline unustamine. Tajumoonutused. Ainuomane elukogemus, varasemate tunnetussüsteemis olevate ühikute aktiivne domineerimine ja mõju. Inimene väldib olemasolevate teadmiste ja hinnangutega vastuolus oleva uue märksõna kasutamist Google Instanti puhul ning kasutab juurde oma mälu üsna tihti.

Kuidas määrata positsioon?


Selleks et määrata positsoon või märksõnade asukoht tunnetussüsteemis, on kõige levinumaks võtteks võtmesõna esikohale asetamine (parim, levinum) margi suhtes ja kõik ülejäänud vastavalt järjestusele positsioneerida. Jutt on siin avalikult, tarbija kui statistilise isiku teadvuses leiduvast positsioneerimisest.

On aga valdkonnad, kus esikoha pärast positsioneerivad erinevad märksõnad ning ühed tarbijad eelistavad ühtesid, teised teisi, sõltuvalt tunnustest. Näiteks paljud sünonüümid. Seetõttu paljudel tuntud tegijatel on oma segment, mille nad on kindlustanud ja absoluutset liidrit on raske eristada.

Vaatamata märksõnade rohkusele ja teatud subjektiivsusele, on positsioneerimine paratamatu, kuna see aitab luua korda. Parim on ise selle loomisel osaleda, kui lasta seda teha konkurendil. Selles mõttes näiteks kasvõi tööriistade müügi ja teeninduse puhul puudub Eesti turul väljakujunenud kord ja selle loob ettevõtte kes positsioneerib.

Iga tootja unistuseks on märksõna tuntus ülespoole upitada, siduda teadvusega. Näiteks "autojuhi ametikoolitus" seostub kindla ettevõttega või näiteks enam tuntud "sms laen" seostub kindla margiga. See toimub sihipärase turunduse abil. Eriti keeruline on selles pingereas tulla turule uutel markidel, kuna nende jaoks ei ole tarbija tunnetussüsteemis ega ka Google "tunnetussüsteemis" märksõnu ja mälukohta. Puudub teadvus.

Seetõttu positsioneerimine on üheks põhivõtteks uue seostamisel juba vana hea tuntuga ning selle kaudu turundamine. Toetudes juba tarbija tunnetussüsteemis olevatele märksõnadele, tarbija kogemustele, väärtustele ning sõnadele, saab uus turule siseneja kergemini jala ukse vahele.

Kui te toote turule uue toote, siis pole enamasti otstarbekas positsioneerida seda tundmatu uue nimega, vaid kombineerida juba tuntud nimetustega, siis on tarbijal lihtsam seda leida ja asetada oma tunnetussüsteemi. Strateegia väljatöötamine on omaette plaan, mis lähtub olukorrast otsingumootori - Google turul.

Tähtis on meeles pidada seda, et Google tekitab turu ja viib ostja kokku pakkujaga. Kui te sellega ei arvesta, siis te positsioneerite oma toodetega turu "värava taga"., väljaspool tarbija tunnetussüsteemi. Kuivõrd tegemist on nähtamatu turuga, mis tekib otsingutulemusel, siis väljaspool positsioneerimine on kui veealune jäämägi - latentne, mida tarbija ei saa näha. Teil võib olla väga hea toode, tajute vajadusi, aga asute vee all.

Positsioneerimine internetis saab toimuda vaid õigel ajal õiges kohas ja õige märksõnaga. Te peate olema suuteline läbi viima ettevõtte strateegiat ja planeerima tegevused. See hõlmab turunduse väljatöötamist ja praktilist rakendamist täna, kui ka kuu ja aasta pärast. Plaani koostamist koostöös turunduse spetsialistiga. Vaja läheb eelnevat kogemust ja oskust näha turgu ning arenguid, mis aitab kaasa positsioneerimisele internetis.


Bookmark and Share

Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar